Welkom !
Lees hier de columns van Joop Peeters over Voorschoten
Joop is op 22 april 1928 in Voorschoten geboren en is daar van 1950 tot 2008 werkzaam geweest als freelance journalist.
Joop is op dinsdag 13 augustus 2013 in Voorschoten overleden.


Joop kijkt om:
(nieuwste artikelen bovenaan)
Die goeie ouwe tijd van voor de privatiseringen! | De gecrashte bommenwerper en de baron | ANBO-bestuur geschorst wegens frustreren fusie met FNV | Kindertehuis Nieuw Voordorp | Het leenstelsel | Het patronaatsrecht | De tol van de jaarmarkt | De heer bezit alles | De Leidseweg en de 800 roeden grenspaal | Altijd maar “problemen” met de huisvesting van de Voorschotense ambtenaren | De zonden van onze Vaderen (vroegere planologische missers van de gemeenteraad) | Rijksweg 11 - Spook van de tekentafels | Zilverfabriek nieuw gemeentehuis? | Inburgeren | Paniek zaaien met vragen over verdwijnen volkstuintjes | Over soldaten, Veteranen en de Dienstplicht | Het verzuilde verenigingsleven | De weg moet weg! (over de “verfoeide” Rijnlandroute) | Oud SS-er, moordenaar van Teun de Groot, eindelijk cel in | 725 jaar Marktrechten ! (of is het ?) | Het buskruit uitvinden | Krantenjongens en asielzoekers | Voorschotense streekroman ’De Twijfelaar’ | Het getal telt | Sleutelfiguren en deelgemeente | Uitverkoop gemeente eigendommen | De muziektent | Terug naar vroeger in de Duivenvoorde-corridor | "Opeters" van de AOW | Kan Voorschoten zelfstandig blijven? | Verkiezing wijlen Dick van den Berg als vrijwilliger van het jaar | Afscheid burgemeester Wilma Verver | Juli 2006 (HEET!) | In memoriam Dick van den Berg | Paardenmarkt 2006 | Parkeren en beheren | De Paarse krokodil tiert welig | Cultuurschok | Nieuwe bezems... | Burgerjaarverslag 2005 | Coalitieprogramma 2006-2010 | Historisch Museum geopend | Taalvervlakking: wonen we ergens op of in | Collegevorming 2006: portefeuilles zijn verdeeld | de linde op de Voorstraat is niet meer | 2006: College CDA, PvdA en GroenLinks - VVD blijft buiten het college | De Burgemeestershamer(klap) | Wegsleepverordening | Verrassende verkiezingsuitslag 2006 | Blauwe Tram even terug in Voorschoten (op HMV-tentoonstelling) | Raadsverkiezingen 7 maart 2006 | Jaaroverzicht 2005 | Al het goede voor 2006 | Huisartsenpost | Wilma Verver machtigste vrouw | Woningen Dobbewijk | Voorstraat | Sinterklaas | Ter Wadding verkocht | Zakkenrollen en -vullen | Goede tijdingen | (Honden)belasting | Dierendag | Goede tijden in Voorschoten (over de begroting) | Sluitende gemeentebegroting voor 2006 | Samenwerken (Voorstraat) | Ondernemersvereniging naar Corus | Samenwerken (Voorstraat) | Uniek historische vondsten Krimwijk II | Het Weekend van en door... | Riolering in Voorschoten | Vertrouwen in Kamer van Koophandel beschaamt | De Voorstraat | Feestende Voorschotenaren | Feest bij Tramweg stichting | Het Wapen | Samenwerken bestuursorganen noodzaak | Zomeren en feesten | Veilig wonen | Ontruiming Huize Beresteyn wegens onveiligheid | Geen goedkeuring bestemmingsplan “Vliet-Hofweg” | Raadslid wordt afdelingshoofd | Piet den Hartog jazzfestival 2005 | Herontwikkeling locatie Albert Heijn | Verouderd lesmateriaal op basisscholen | Goedkeuring voor herinrichting Voorstraat | Nieuwe leiding basisschool De Vos | Integriteit in het geding | Rijnlandroute | Ver en thuis | Verkeer(d) | Vlietwijk tegen sloopplannen | Woononrust door Woonzorg
Het (openbaar) vervoer: over de HTM, de (blauwe) tram en het treinverkeer:
140 Jaar Haagse tram | Lijn Den Haag-Delft | Van paard naar stoom | Van stoom- naar accutram | Van Delft naar Scheveningen | 1904: electrische tram in de stad | HTM en NZH rijden elkaar in de wielen | Tramstad bij uitstek | Tram en auto ondergronds | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
De tweede wereldoorlog:
Moorden over en weer | Moord op Johan Bouw | Moord op echtpaar Reydon | Het oorlogsmonument | Het begin van oorlog en bezetting | "Vrij....En nu?"(over 5 mei) | Colijnverhaal blijft rondzingen (een correctie)

Leestip: om de columns op smaller formaat te lezen, schuift u een van beide kantlijnen van uw browser gewoon naar het midden
Pinchos
Klik hier voor krantenoverzicht Joop Peeters
Joop Peeters in 1996:

Joop Peeters in 1986:

Joop Peeters in 1974:

Joop heeft ook nog enige tijd in de verhuur van Solexen gezeten ("die huurden mensen dan om er mee naar Zuid-Limburg heen en weer te rijden")

En weet ook alles van volksdansen:

Joops vader:
1978: Piet Peeters pauselijk ridder na een halve eeuw financieel liefdewerk; Orde van Sint-Gregorius de Grote.